Αλλαγές Για Τα Κουφώματα Σύμφωνα Με Τον Κενακ εκδοσης 2017

Posted by   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
18/07/2017
0
Αλλαγές Για Τα Κουφώματα Σύμφωνα Με Τον Κενακ εκδοσης 2017

Οι βασικότερες αλλαγές για τον τομέα των κουφωμάτων, σύμφωνα με την Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581 (ΦΕΚ 2367/Β΄ 12.07.2017) απόφαση για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, είναι οι εξής:

  1. Πλέον γίνεται διαχωρισμός σε υφιστάμενα και νέα κτίρια όπου ισχύουν διαφορετικές τιμές θερμοπερατότητας. Στα νέα κτήρια εφαρμόζονται αυστηρότερες απαιτήσεις (χαμηλότερες τιμές θερμοπερατότητας). Για τα υφιστάμενα κτίρια ισχύουν οι υπάρχουσες τιμές.
  2. Γίνεται διαχωρισμός σε κουφώματα και γυάλινες προσόψεις κτιρίων που βρίσκονται σε επαφή με εξωτερικό αέρα ή σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο (π.χ. πόρτα διαμερίσματος πολυκατοικίας). Τα κουφώματα που βρίσκονται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα έχουν χαμηλότερες τιμές θερμοπερατότητας. Ο διαχωρισμός αυτός δεν υπήρχε στον προηγούμενο ΚΕΝΑΚ.
  3. Γίνεται διαχωρισμός σε κούφωμα με υαλοπίνακα ή χωρίς υαλοπίνακα (π.χ. πόρτα με πάνελ). Εδώ δεν υπάρχει διαφοροποίηση στις τιμές θερμοπερατότητας.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά οι απαιτήσεις θερμοπερατότητας για τα δομικά στοιχεία του κλάδου του αλουμινίου.

Πίνακας 1. Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων, ανά κλιματική ζώνη, για νέα κτίρια

Πίνακας 2. Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων, ανά κλιματική ζώνη, για υφιστάμενα κτίρια

Οι κλιματικές ζώνες στις οποίες χωρίζεται η Ελληνική Επικράτεια δε μεταβάλλονται. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί εγκρίσεως των ΤΟΤΕΕ.

Σχόλια

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Νέα δημοσίευση

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ