Σύνθετη Αναζήτηση

Πόρτες Εισόδου PVC

Σίτες Τελάρο

ΣΙΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗ Η χρήση της σίτας αυτής είναι κυρίως για μικρά ανοίγματα π.χ. παράθυρα μπάνιου ή φωταγωγών. Είναι η οικονομικότερη λύση καθώς η κατασκευή της είναι απλή άνευ μηχανισμών.