Πολυκαρμπονικά Φύλλα

Πολυκαρμπονικά Φύλλα

 

Το πολυκαρμπονικό είναι ένα πρωτοποριακό θερμοπλαστικό υλικό το οποίο παράγονται άθραυστα και εξαιρετικά διαυγή προϊόντα. Τα πολυκαρμπονικά φύλλα επεξεργάζονται με ειδικές επιστρώσεις δίνοντας προϊόντα που συνδυάζουν ιδιότητες:

>> Θερμοανάκλασης   >> Αυτοκαθαρισμού   >> προστασία από τις UV ακτίνες    

>> Ηχοανάκλασης    >> αντοχής στο χάραγμα   >> μείωσης της υγροποίησης του ατμοσφαιρικού αέρα   >> Υψηλής θερμομόνωσης   >> Άριστης αντοχής στη μηχανική καταπόνηση. 

Τα Πολυκαρμπονικά  Φύλλα  παράγονται σε 3 διαφορετικούς τύπους ανάλογα με το είδος της ασπίδας προστασίας και την χρονική εγγύηση καλής ποιότητας που τα συνοδεύει :

  1.  Κυψελωτά με ασπίδα προστασίας μίας όψης & 10ετή εγγύηση
  2.  Κυψελωτά με ασπίδα προστασίας δύο όψεων & 10ετή εγγύηση
  3.  Κυψελωτά με ασπίδα προστασίας δύο όψεων & 15ετή εγγύηση

Τυπικές Εφαρμογές

>>Πέργκολες    >>Αίθρια - Πυραμίδες - Κουπόλες φωτισμού    >>Στέγαστρα   >>Κάλυψη οροφής πισίνας    >>Πλαγιοκαλύψεις κτιρίων    >>Ηχοπετάσματα    >>Εσωτερικά χωρίσματα    >>Ψευδοροφές    >>Επιγραφές

Δεν υπάρχουν προϊόντα Κάτω από αυτήν την Κατηγορία.